نروژ یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان از نظر اقتصادی است و بزرگترین پشتوانه مالی در جهان را در اختیار دارد. جمعیت اندک نروژ در کنار درآمد بالای آن نشان از وجود ثروتی سرشار دارد. از طرفی هزینه تحصیل و هزینه زندگی در نروژ برای دانشجویان بین المللی کاملا رایگان است و به همین دلیل جمعیت قابل توجهی از سراسر جهان برای تحصیل وارد این کشور می شوند. وضعیت درآمدی افراد در کشور نروژ به گونه ای است که به راحتی می توانند هزینه های خود در این کشور را تامین کنند. همچنین اجازه کار موقت دانشجویان از طرف دولت نروژ صادر شده است و همین مسئله به آن ها کمک می کند تا هزینه های زندگی خود را نیز به طور کامل تامین کنند.