هنگ کنگ کشوری کوچک در شرق آسیا و در نزدیکی چین است و بر اساس شرایط هنگ کنگ، این کشور توانسته از نظر علمی در جایگاه بسیار مناسبی قرار گیرد. همین دلیل کافی بوده است تا جمعیت قابل توجهی هر ساله برای تحصیل در این کشور راهی هنگ کنگ شوند. البته هزینه های زندگی در کشور هنگ کنگ بسیار بالا است به طوری که یک ماه زندگی در این کشور هزینه ای در حدود 900$ (دلار) به همراه خواهد داشت و هزینه تحصیل با توجه به شرایط هنگ کنگ در طول یک سال در حدود 24000$ تا 38000$ (دلار) ارزیابی می شود. اعتبار بالای دانشگاه های این کشور می تواند پل خوبی برای ورود به بازار کار اروپا باشد.