افرادی که قصد مهاجرت به پاراگوئه را دارند باید پیش از هر گونه اقدام، شرایط پاراگوئه اعم از هزینه های زندگی و وضعیت زندگی را در نظر بگیرند. از مزایای این کشور میتوان به مواردی مانند کم هزینه بودن، رشد اقتصادی شدید به دلیل گسترش بخش کشاورزی و خدمات، سیستم بهداشت و درمان کارآمد و فرصت سرمایه گذاری دانست. پایتخت آسونسیان به عنوان یکی از کم هزینه ترین شهرها در نظر گرفته شده است و شرایط زندگی را برای مهاجران آسان نموده است. افراد به راحتی می توانند با 1000$ (دلار) در ماه در پاراگوئه زندگی کنند و به راحتی هزینه های خوراک، پوشاک، حمل و نقل و غیره را تامین نمایند.