شرایط کره جنوبی برای مهاجرت می تواند هزینه زندگی در کره جنوبی را در برگیرد که بخش مهمی از موضوع مهاجرت را به خود اختصاص می دهد. هزینه هایی که هر فردی با اطلاع از آن می تواند تصمیم بگیرد که برای مهاجرت به کره جنوبی اقدام کند یا خیر. هزینه زندگی در کره جنوبی بیشتر مربوط به هزینه های اجاره مسکن یا محل سکونت می شود و بعد از آن بیشتر هزینه ها در خصوص حمل و نقل در این کشور و خورد و خوراک خواهد بود. افرادی که جهت تحصیل به کشور کره جنوبی ورود می کنند می توانند با کار پاره وقت بخشی از هزینه های خود را پوشش دهند.