کرواسی از کشورهای مهاجرپذیر می باشد که می تواند مقصدی ایده آل در خصوص امر مهاجرت و اخذ اقامت و تابعیت گردد. کاهش نرخ بیکاری در سال های متوالی و رفاه و امکانات زندگی در کشوری بین بالکان و اروپای مرکزی از مزایای این کشور محسوب می شود. تحصیل در کرواسی و بررسی شرایط آن یکی از بهترین طرق مهاجرتی این کشور زیبا و مدرن محسوب می گردد. پیشرفت بانکداری مدرن و حفظ مسئولیت اصلی در باب ثبات پول ملی از دیگر موارد حائز اهمیت در باب شرایط کرواسی و زندگی در این کشور می باشد. خدمات رفاهی خوب، جاذبه های طبیعی فراوان، امکان دسترسی آسان به کشورهای همسایه و بازدید از آنها از سایر مواردی می باشد که دانشجویان می توانند از آن بهره مند شوند.