کشورهایی وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار می گیرند و به همین دلیل است که مشاورین ما اطلاعاتی در رابطه با آن ها را در قالب ویترین در اختیار شما قرار می دهند. انتخاب کشورهای مختلف همواره با شرایط هر فرد صورت می گیرد. افرادی که استانداردهای لازم برای مهاجرت به کشورهای درجه یک را ندارند، باید برای خود یک پل مهاجرتی بسازند. انتخاب این دست کشورها نیز باید با دقت انجام شود. کمتر کسی را می توان یافت که بی دلیل کشوری را برای زندگی خود انتخاب کند. در ادامه بخش مهم از کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و اروپا در این بخش بررسی می شوند. آنچه شما نیاز خواهید داشت، در ویترین سفیران سروش سعادت وجود دارد.