تحصیلات در موسسات دولتی کشور آرژانتین، در مدارس و مقاطع دانشگاهی رایگان نیست، گرچه در بعضی موارد (خصوصاً در مدارس ابتدایی و متوسطه) یارانه های دولتی، هزینه های متقاضیان تحصیل را پشتیبانی می کنند. کشور آرژانتین دارای ترکیبی از فرهنگ ها است و مهاجرت تحصیلی به آرژانتین می تواند چشم اندازی فریبنده برای دانشجویانی که به دنبال گسترش افق دید خود هستند باشد. قدیمی ترین دانشگاه این کشور، دانشگاه ملی کوردوبا است که بسیاری از افراد جهت اخذ پذیرش از این دانشگاه اقدام می نمایند. به طور رسمی کسانی که در آرژانتین بیش از 90 روز تحصیل می کنند نیازمند اخذ ویزا جهت مهاجرت تحصیلی آرژانتین هستند.