یکی از طرقی که در این سالها پای افراد خارجی را به آفریقای جنوبی باز کرده است ویزای تحصیلی این کشور است، دانشجویان میتوانند جهت شرکت در برنامه های تحصیلی کالج ها و دانشگاه ها اقدام نمایند. از دلایلی که میتواند سبب جذابیت مهاجرت تحصیلی آفریقای جنوبی برای متقاضیان گردد را میتوان وجود دانشگاه های معتبر انگلیسی زبان دانست که در سالهایی که این کشور تحت سلطه بریتانیا بوده به وحود آمده اند، دانشگاه ها برنامه های تحصیلی خود را به زبان انگلیسی ارائه مینمایند که این خود عاملی در جذب دانشجوی خارجی است، همچنین هزینه های تحصیل در این کشور که در مقایسه با سایر کشورهای انگلیسی زبان کمتر است. یکی از برنامه های تحصیلی که طرفدار زیادی در مهاجرت تحصیلی آفریقای جنوبی دارد شرکت در دوره های آموزش زبان انگلیسی است که در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در دسترس است.

درآمد کار دانشجویی در آفریقای جنوبی

درآمد کار دانشجویی در آفریقای جنوبی

برای مهاجرت به آفریقای جنوبی و تحصیل در آن باید اطلاعاتی از درآمد کار دانشجویی در آفریقای جنوبی داشت تا برآوردی از میزان هزینه ها و تام...

ادامه مطلب

رشته فیزیوتراپی در آفریقای جنوبی

رشته فیزیوتراپی در آفریقای جنوبی

رشته فیزیوتراپی در آفریقای جنوبی به سبب بازار کار مناسب و کیفیت برتر آموزشی، از جمله رشته های پرمتقاضی و پرطرفدار آفریقای جنوبی محسوب م...

ادامه مطلب