مهاجرت تحصیلی آلمان با توجه به قوانین و شرایط این کشور مورد توجه بوده و ویزای تحصیلی آلمان بیشترین درخواست را در میان انواع ویزاهای این کشور داراست. خوشبختانه کشور آلمان همچنان از معدود کشورهای شنگن است که هنوز امکان تحصیل رایگان را برای شهروندان خارجی فراهم نموده است. در مهاجرت تحصیلی آلمان شرایط اخذ پذیرش از مراجع آموزشی این کشور کمی خاص تر از سایر کشورهاست. دانشجویان می توانند در طول یکسال حداقل دو بار برای ثبت نام در دانشگاه های این کشور اقدام نمایند، همچنین دانشجویان حین تحصیل حق کار نیمه وقت نیز دارند که به وسیله آن می توانند بخشی از هزینه های خود را جبران نمایند.