معروف ترین و قدیمی ترین دانشگاه در اتریش، دانشگاه ملی وین است که هر ساله پذیرای دانشجویان بین المللی جهت مهاجرت تحصیلی اتریش می باشد. برای تحصیل یک شهروند خارجی به عنوان یک دانشجوی معمولی در برنامه های دانشگاهی اتریش، شخص باید شرایطی را رعایت کند از این قبیل که متقاضی باید دارای مدرک دیپلم سطح A (دبیرستان) باشد و علاوه بر آن باید اثبات کند که برای پذیرش در دوره مورد نظر تحصیلی در دانشگاهی ملی در کشور متبوع خود که در آن مدرک دیپلم را نیز کسب کرده، موفق به قبولی شده است و لزوما باید 30 ،40 واحد تخصصی نیز در آن دانشگاه گذرانده باشد، علاوه بر این، در مهاجرت تحصیلی اتریش متقاضی باید دانش و مدرک آلمانی در سطح متوسط را نیز دارا باشد.