برای مهاجرت تحصیلی ارمنستان دانش آموزانی که در مدارس و دانشگاه های ارمنستان ثبت نام می کنند، عموماً اجازه اقامت موقت 1 ساله را دارند که می توانند آن را تا پایان تحصیل تمدید کنند. از آن جا که ارمنستان با سازمان های بین المللی دانشجویی توافق دارد، فرصت های زیادی برای جوانان برای سفر به سایر کشورها از طریق ارمنستان جهت تحصیل وجود دارد، در حالی که دانشگاه های ارمنستان دانشجویان بین المللی را می پذیرند. در مهاجرت تحصیلی ارمنستان از دانشگاه های معروف این کشور می توان به دانشگاه روسی-ارمنی یا دانشگاه اقتصاد دولتی در ایروان اشاره کرد.

مقایسه تحصیل پزشکی در ترکیه و ارمنستان

مقایسه تحصیل پزشکی در ترکیه و ارمنستان

مقایسه تحصیل پزشکی در ترکیه و ارمنستان به دلیل مجاورت با ایران و نیز کیفیت تحصیلی بالا و هزینه مقرون به صرفه می تواند راهنمای کاملی برا...

ادامه مطلب

12