سالانه ده ها هزار دانشجو برای بهره گیری از سطح بالای تحصیلی ارائه شده در این کشور از طریق مهاجرت تحصیلی استرالیا سفر می کنند. سیستم ویزای دانشجویی استرالیا در حال حاضر تحت 8 subclass ارائه می شود. ویزای مستقل ELICOS Visa ،sbuclass570 مختص به دانشجویان بین المللی است که برای شرکت در یک دوره فشرده زبان انگلیسی اقدام می کنند. subclass 571 به کودکان محصل در یک مدرسه ابتدایی یا متوسطه و subclass572 تا 576 به دانشجویان بین المللی مشتاق تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای و تحصیلات عالیه در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری و یا گذراندن هر نوع دوره در مهاجرت تحصیلی استرالیا اختصاص می یابد. 580 subclass نیز ویزای گاردین و همراه است.