کودکان شهروندان غیر اسلوونی که در این کشور اقامت دارند همچون تبعه های این کشور حق تحصیل اجباری از سن 6 سالگی را با همان شرایط تابعان این کشور دارند. 3 دانشگاه مطرح و برجسته جهت مهاجرت تحصیلی اسلوونی عبارتند از دانشگاه Ljubljana، دانشگاه Maribor و دانشگاه Primorska که خودشان شامل 44 دپارتمان هستند. علاوه بر این ها بیش از 44 کالج تخصصی و آکادمی های هنری و 10 دانشگاه خصوصی وجود دارد. بورسیه های استانی در مهاجرت تحصیلی اسلوونی وجود دارند که به دانشجویان کشورهایی اعطا میشود که توافق دو جانبه برای پرداخت بورسیه بین آنها و اسلونی وجود دارد از جمله بلغارستان، صربستان، اسرائیل، مونته نگرو، چین، ترکیه، مکزیک، لهستان، یونان، ایتالیا، روسیه، اسلواکی، کرواسی، چک.