اسکاتلند دارای یک سیستم آموزشی مشهور جهانی، دانشگاه های درجه یک و مشهور به تولید متفکران خلاق است که به همین دلیل سالانه بیش از 50000 دانشجو از بیش از 180 کشور مختلف برای مهاجرت تحصیلی اسکاتلند اقدام می کنند. 19 دانشگاه اسکاتلند از سطح آموزش عالی و متنوع بین المللی در سطح جهانی یرخوردار است. دانشگاه های ادینبر، استرث کلاید، کلدوفین گلاسکو، نپیر ادینبورگ، گلاسکو و سنت اندروز معتبرترین مراکز آموزش عالی در مهاجرت تحصیلی اسکاتلند هستند که برای ورود به این دانشگاه ها مدرک آیلتس 6، 6.5 آکادمیک مورد نیاز است. پیش از اقدام جهت اخذ پذیرش نسبت به آموزش زبان و دریافت آیلتس اقدام نمایید.