دانشگاه های انگلستان جزو برترین دانشگاه های جهان در مهاجرت تحصیلی انگلستان محسوب می شوند که در رنکینگ های بین المللی همواره در رتبه بالا قرار دارند. این دانشگاه ها سالیانه حدود 500000 دانشجوی بین المللی پذیرش می کنند و مدارک صادره از آن ها نیز مورد تایید تمامی کارفرمایان و دانشگاه های سرتاسر جهان می باشد. دوره تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در انگلستان معمولا کوتاه تر از کشورهای دیگر است که همین نکته باعث کاهش هزینه های تحصیل شما می شود. در مهاجرت تحصیلی انگلستان ویزای تحصیلی 2 نوع است. ویزای جنرال یا tier4 که برای افراد 16 سال به بالاست و مدرک زبان نیاز دارد و ویزای کودک که برای افراد زیر 17 سال است و مدرک زبان نیاز ندارد.