در میان انواع ویزاها، ویزای تحصیلی ایتالیا درخواست بالایی دارد و میتوان گفت مهاجرت تحصیلی ایتالیا بیشترین تقاضا را از سوی دانشجویان ایرانی داراست. یکپارچه سازی نظام های آموزشی در اروپا را با نام فرآیند بولونیا می شناسند که نظام آموزشی کهن ایتالیا در این موضوع سهم عمده ای دارد، دانشگاه بولونیا با بیش از 900 سال قدمت از دانشگاه های قدیمی دنیا و اروپا به حساب می آید، همچنین دانشگاه های هنر و مهندسی این کشور از اعتبار جهانی بالایی برخوردارند. دانشجویان خارجی می توانند جهت مهاجرت تحصیلی ایتالیا در هر سه مقطع دانشگاهی درخواست نمایند و برنامه های تحصیلی به زبان ایتالیایی و انگلیسی با هزینه پایین و یا رایگان با دریافت بورس در دسترس دانشجویان است.