کشور ایرلند در مهاجرت تحصیلی ایرلند برنامه های تحصیلی مختلفی را برای دانشجویان خارجی ارائه می کند از جمله دوره زبان و دوره foundation. چارت درسی ارائه شده به دانشجویان خارجی ILEP نام دارد و فرد باید در یکی از برنامه های ILEP به صورت تمام وقت ثبت نام کند. کشور ایرلند به دانشجویانی که سوابق تحصیلی مناسب و قوی ای دارند بورسیه تحصیلی نیز می دهد، در غیر این صورت 15000€ تا 30000€ (یورو) هزینه تحصیل در دانشگاه های ایرلندی می باشد. برای مهاجرت تحصیلی ایرلند تمکن مالی حداقل 7000 یورویی به همراه هزینه های تحصیل نیاز است که باید هر سال برای تمدید در حساب نشان داده شود. در صورتی که فرد گپ تحصیلی قابل توجهی داشته باشد باید نامه کاری ارائه دهد.