اگر دانشجویی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا نباشد، برای مهاجرت تحصیلی به ایسلند نیازمند اخذ ویزا خواهد بود. دانشجویان می توانند در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا همراه با داشتن استاد راهنما برای مهاجرت تحصیلی ایسلند اقدام نمایند که در خلال این مسیر باید فرم درخواست ویزای دانشجویی و نامه پذیرش از دانشگاه های ایسلند، گواهی محل سکونت در ایسلند، گواهی پزشکی و عدم سو سابقه، نامه تمکن مالی به ازای ماهیانه 550€ تا 1434€ (یورو) در ماه به مدت یک سال زندگی در کشور ایسلند و مدارک هویتی خود را نیز ارائه دهند.