اخذ ویزای تحصیلی و مهاجرت تحصیلی برزیل یکی از آسان ترین راه های مهاجرت برای متقاضیان ورود به این کشور می باشد که مخاطب بسیاری دارد. دولت برزیل ادعا دارد سفارت تقریبا هیچ ویزاهای دانشجویی را رد نمیکند و عمدتا تحصیل در این کشور به هر دو زبان انگلیسی و پرتغالی امکان پذیر هست که مقطع لیسانس اکثرا به زبان پرتغالی و مقاطع بالاتر به زبان انگلیسی هستند. در قدم اول دانشجویان باید در وب سایت Caminhorsbrasil درخواست ویزای خود را ارسال کنند و کارمندان این مرجع از طریق ایمیل مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تحصیلی کشور برزیل را به دانشجویان معرفی می کنند.