مهاجرت تحصیلی بلژیک از جمله پر مخاطب ترین راه های مهاجرت به این کشور می باشد و افراد می توانند برای تمامی مقاطع دانشگاهی در رشته های مختلف اقدام نمایند. بلژیک که توسط بسیاری از دانشجویان بین المللی به عنوان مکانی عالی برای تحصیل برگزیده شده است، یک محیط چند فرهنگی بوده و فرصت های عالی دانشگاهی را به افراد ارائه می دهد، زیرا این کشور دارای چندین دانشگاه برتر است که دارای رتبه های معتبر بین المللی هستند. بلژیک همچین یک کشور چند زبانه با مناطق مختلف است که در آن به زبان های فرانسه، هلندی و آلمانی صحبت می کنند. انگلیسی نیز در شهرهای بزرگ بلژیک صحبت می شود و بسیاری از دوره های دانشگاهی در مهاجرت تحصیلی بلژیک به این زبان آموزش داده می شوند.