مهاجرت تحصیلی تاجیکستان برای ایرانی ها به دلیل روابط خوب بین ایران و تاجیکستان از شرایط بسیار راحتی برخوردار می باشد و متقاضیان فراوانی دارد. افراد می توانند برای تمامی مقاطع تحصیلی مانند تحصیل در مدرسه، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اقدام کنند و تحصیلات خود را به پایان رسانند، همچنین امکان کار پس از تحصیل نیز برای متقاضیان وجود دارد. به دلیل اینکه کشور تاجیکستان در ایران سفارت دارد به راحتی میتوان با ارائه مدارکی مانند نامه پذیرش، نامه واکسیناسون، هزینه ویزا و تکمیل فرم سفارت، ویزای این کشور را اخذ نمود و برای مهاجرت تحصیلی تاجیکستان اقدام کرد.