کشور چک که در حوزه شنگن ‌واقع شده از کشورهایی است که شرایط تحصیل بسیار کم هزینه را برای شهروندان خارجی فراهم نموده است، منتهی در صورتی که متقاضیان مهاجرت تحصیلی جمهوری چک به زبان اصلی این کشور تحصیل نمایید. معمولا کمتر دانشجوی خارجی حاضر می شود به زبانی به غیر از زبان انگلیسی تحصیل نماید اما اگر شما دوست دارید در کشور چک با هزینه های پایین تحصیل نمایید بایستی ابتدا زبان چکی خود را کامل نمایید. معمولا دانشجویان ترجیحشان این است که به زبان انگلیسی در این کشور تحصیل نمایند و عموما چون هدفشان زندگی در کسورهای معتبر اروپایی است، چک را به عنوان یک گزینه تحصیلی انتخاب می نمایند. مهاجرت تحصیلی جمهوری چک در رشته های پزشکی به مراتب درخواست بیشتری دارد و دانشگاه چالز چک یکی از بهترینها در زمینه پزشکی در دنیا معرفی می شود.