هزینه های تحصیل در کشور روسیه پایین تر از کشورهای توسعه یافته اروپایی است. مهاجرت تحصیلی روسیه از موارد پرطرفدار برای دانشجویان بین المللی است. برنامه ها و دوره های دانشگاهی در کشور روسیه به هر دو زبان انگلیسی و روسی قابل دسترسی است. مراکز آموزش عالی مسکو و سنت پترزبورگ سهم اعظمی از این دوره های تحصیلی را فراهم کرده اند. اهمیت دیگری که اخذ ویزای تحصیلی روسیه دارد، این است که یکی از راحت ترین و سهل الوصول ترین روش ها برای ورود به خاک پهناور کشور روسیه است. برای مهاجرت تحصیلی روسیه و تحصیل در دانشگاه های این کشور الزاما باید از یکی از دانشگاه ها و مراکز عالی دعوت نامه تحصیلی ارسال شده باشد.