کشور سنگاپور 6 دانشگاه دولتی و 28 دانشگاه خصوصی دارد که برخی از این دانشگاه ها در مهاجرت تحصیلی سنگاپور در ردیف دانشگاه های متعبر جهان هستند. بعد از فراغت از تحصیل در دانشگاه های سنگاپور، شانس افراد برای انتقال به سایر کشورها فراهم است. ویزای تحصیلی صادر شده برای دانشجویان بین المللی 12 ماه اعتبار دارد و در پایان هر سال، دانشجو برای تمدید اقامت خود می تواند اقدام کند. دوره های تحصیلات عالیه در مهاجرت تحصیلی سنگاپور برای دانشجویان بین المللی به زبان انگلیسی برگزار می شود. دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور یکی از دانشگاه های معتبر در سطح آسیا و جهان است. از سایر دانشگاه های این کشور می توان به دانشگاه ملی سنگاپور، جیمزکوک، دانشگاه مدیریت سنگاپور و دانشگاه طراحی و مهندسی سنگاپور اشاره کرد.