دانشگاه های کشور سوئد جایگاه ممتازی در رتبه بندی دانشگاه های معتبر جهان دارند و مهاجرت تحصیلی سوئد گزینه ای پر متقاضی بین مخاطبین بوده است. اخذ پذیرش از دانشگاه های کشور سوئد منوط به داشتن سوابق تحصیلی چشمگیر و نمرات تحصیلی بالا است. طبق قانون بولونیا مواد درسی دانشگاه های سوئد با سایر کشورهای معتبر جهان هماهنگی و انطباق کامل دارد. از بهترین دانشگاه های کشور سوئد می توان به دانشگاه استکهلم، دانشگاه اوپسالا، دانشگاه لوند و موسسه سلطنتی تکنولوژی اشاره کرد. مهاجرت تحصیلی سوئد در دوره کارشناسی 4 سال، کارشناسی ارشد 2 سال و دکتری 2 تا 3 سال است.