با اخذ پذیرش از یک نهاد آموزشی مثل کالج یا دانشگاه در سوئیس می توان جهت اخذ ویزای تحصیلی و  مهاجرت تحصیلی سوئیس اقدام نمود. این نوع ویزا نیز می تواند به عنوان یک راهی جهت مهاجرت به این کشور قلمداد گردد. دانشجویان می توانند در برنامه های تحصیلی دانشگاه های سوئیس به زبان فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و یا انگلیسی تحصیل نمایند و از دانشگاه های این کشور پذیرش اخذ نمایند. دانشگاه های دولتی این کشور هزینه های پایینتری را به نسبت کالج ها و دانشگاه های خصوصی دارند، اما هزینه زندگی در این کشور بسایر بالا می باشد که باید پیش از ورود برآورد گردد.