اگر شخصی قصد مهاجرت به صربستان از روش های موجود را داشته باشد قطعا یکی از گزینه های پیش رو، مهاجرت تحصیلی صربستان خواهد بود، زیرا این روش از مهاجرت همواره یکی از بهترین روش های مهاجرتی تاکنون بوده است. دانشگاه های این کشور نیز از جمله دانشگاه های استاندارد و قابل قبول در اروپا می باشند که در سال های اخیر پیشرفت فراوانی داشته اند. از جمله معروف ترین این دانشگاه ها می توان از دانشگاه بلگراد نام برد که در سال های اخیر در بین 300 دانشگاه برتر و شاخص دنیا  قرار گرفته است. افرادی که قصد مهاجرت تحصیلی به این کشور را دارند بایستی از شرایط مربوط به صدور ویزا و پذیرش تحصیلی نیز آگاه شوند.