تحصیل در فیلیپین می تواند جذابیت های خاص خود را داشته باشد و مهاجرت تحصیلی فیلیپین شرایط و قوانین مخصوص به خود را داراست. با توجه به اینکه هزینه های زندگی در این کشور کمتر از دیگر کشورهای اروپایی است خیلی از افراد فیلیپین را برای مهاجرت تحصیلی انتخاب می نمایند، همچنین سیستم آموزش عالی فیلیپین در آسیا یکی از بهترین سیستم های آموزشی شناخته می شود که همین امر در جذب دانشجو بسیار تاثیرگذار است. از دیگر جذابیت های فیلیپین، تحصیل به زبان انگلیسی است. دانشگاه های فیلیپین سالانه تعداد زیادی دانشجوی بین المللی را جذب می نماید که از دلایل اصلی آن زبان انگلیسی و هزینه های مناسب آن خواهد بود.