برای تحصیل و مهاجرت تحصیلی قبرس باید فردی که متقاضی تحصیل در آن کشور است از شرایط تحصیل و دانشگاه های این کشور مطلع گردد. افرادی که تمایل به تحصیل در قبرس دارند باید برای اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های این کشور اقدام نمایند و پس از آن نسبت به اخذ ویزای تحصیلی دست به کار شوند. اخذ ویزای تحصیلی قبرس نیازمند اسناد و مدارکی می باشد که باید به صورت کامل تهیه شود. مدرک دیپلم دبیرستان همراه با ریزنمرات یکی از مدارک مورد نیاز برای ویزا می باشد که مدارک تکمیلی را می توانید با مطالعه مقاله ویزای تحصیلی قبرس بررسی کنید. معمولا در مهاجرت تحصیلی قبرس ،ویزای تحصیلی به مدت 6 ماه بیش از زمانی که برای اقامت تحصیلی دانشجو نیاز است صادر می شود.