صادقانه باید بیان کرد که تحصیل و اخذ ویزای تحصیلی لیتوانی از نظر علمی، نمی تواند گزینه چندان مناسبی برای متقاضیان این امر باشد. لیتوانی یکی از کشورهایی است که تمایل زیادی به جذب دانشجویان نخبه بین المللی دارد اما برترین دانشگاه این کشور، دانشگاه ویلنیوس است که در جایگاه 458 قرار گرفته است و سایر دانشگاه های این کشور جایگاه بسیار ضعیف تری دارند. با توجه به این که لیتوانی از سال 2007 به جمع کشورهای پیمان شنگن ملحق شده است، بسیاری از افراد ویزای تحصیلی لیتوانی را صرفا به عنوان یک مسیر میانبر جهت ورود به بازار کار این منطقه در نظر می گیرند و پس از اخذ مدرک خود برای کاریابی به کشورهای مطرح مهاجرت می کنند.