کشور مالزی رشد چشمگیری در دهه های اخیر داشته و مهاجرت تحصیلی مالزی یکی از گزینه های پرطرفدار در دنیا برای دانشجویان محسوب می شود. وجود دانشگاه های مورد تایید و امکان تحصیل به زبان انگلیسی در کشور مالزی باعث شده است که میزان درخواست برای مهاجرت تحصیلی مالزی روز به روز افزایش یابد و تحت عنوان یکی از برترین راه های اخذ اقامت محسوب گردد. عدم محدودیت سنی برای ورود به دانشگاه ها کشور مالزی را به مهد آمال و آرزوهای درصد بالایی از افراد تبدیل کرده است. برای تحصیل در مالزی باید شرایط این کشور را در هر یک از مقاطع بررسی کرد.