هلند یکی از مطرح ترین کشورهای قاره اروپا و حتی جهان است که متقاضیان فراوانی داراست. رشد روز افزون صنعت و تکنولوژی در این کشور سبب افزایش نرخ مهاجرت تحصیلی هلند شده است. متقاضیان تحصیل در کشور هلند می توانند در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در هلند به تحصیل بپردازند. یکی از مهم ترین دوره های تحصیلی در کشور هلند در مقطع دانشگاهی، دوره تاپ آپ است که فرصت بسیار مناسب مهاجرتی را برای افراد فراهم می آورد. دریافت ویزای تحصیلی، پس از اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه ها برای انجام مهاجرت تحصیلی هلند امری الزامی است.