دانشگاه های هند یکی از مهم ترین مقاصد دانشجویان ایرانی در سال های اخیر بوده است. مهاجرت تحصیلی هند به دلیل هزینه های نسبتا کم همواره مورد توجه افرادی بوده است که قصد ادامه تحصیل در کشورهای خارجی را داشته اند. بازار کار در کشور هند برای شهروندان خارجی، بازار چندان مناسبی نیست اما اعتبار مدارک دانشگاه های برتر کشور هند سبب رونق مهاجرت به این کشور جهت تحصیل شده است. رشته های مهندسی برق و IT به شدت مورد توجه دولت هند بوده اند و از همین رو سطح آموزشی در این دو رشته در کشور هند به شدت مناسب است. اخذ ویزا و اقدام برای مهاجرت تحصیلی هند ،کار دشواری نیست و این خود یکی از دلایل جذابیت تحصیل در هند بوده است.