مهاجرت تحصیلی هنگ کنگ رایج ترین روش مهاجرت به این کشور شرق آسیایی است که بسیاری از افراد در لیست کشورهای مورد نظر خود به آن توجه می نمایند. زمانی که به رده بندی برترین دانشگاه های جهان نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که هنگ کنگ یکی از برترین نظام های آموزشی در جهان را در اختیار دارد. 5 دانشگاه از این کشور در جمع 100 دانشگاه برتر جهان قرار دارند و این نشان دهنده قدرت نظام آموزش عالی در این کشور است. هزینه های تحصیل و زندگی در کشور هنگ کنگ بیشتر از بسیاری از کشورهای مطرح اروپایی است و همین مسئله سبب می شود تا جمعیت قابل توجهی بدلیل در اختیار نداشتن پشتوانه مالی مناسب، تحصیل در اروپا را به مهاجرت تحصیلی هنگ کنگ ترجیح دهند.