اگر قصد مهاجرت تحصیلی پرتغال را دارید، میتوانید این ویزا را برای مقاطع مختلف دانشجویی مانند کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دریافت نمایید. قوانین مختلفی برای شهروندان کشورهای مختلف برای اخذ ویزای دانشجویی پرتغال اعمال می شود. اتباع غیر اتحادیه اروپا در صورت تحصیل در پرتغال بیش از سه ماه به همراه اجازه اقامت به ویزای دانشجویی پرتغال نیاز دارند. در مهاجرت تحصیلی پرتغال و اخذ ویزای دانشجویی این کشور قبل از سفر، باید از سفارت پرتغال یا کنسولگری در کشور خود اخذ شود که در این میان مدارکی مانند نامه پذیرش از دانشگاه، تمکن مالی و مدارک هویتی از مهم ترین ها هستند.