مهاجرت تحصیلی ژاپن در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا امکان پذیر است و به ترتیب 4، 2 و 3 سال زمان میبرد. دانشجویان پزشکی نیز 5 تا 6 سال تحصیل میکنند. شعار اصلی دولت ژاپن در مورد شرایط تحصیلی برای دانشجویان بین المللی این است که قصد دارد تا سال 2020 میزان دانشجویان بین المللی خود را به دو برابر افزایش بدهد. در مهاجرت تحصیلی ژاپن ، این کشور برای دانشجویان بین المللی امکان تحصیل رایگان فراهم نکرده است و هزینه های آن به صورت سالانه از دانشجو اخذ می شود. البته برای دانشجویان بین المللی که دارای رزومه و سابقه تحصیلی بسیار درخشانی باشند، بورسیه ای تحت عنوان مونبوکاگاکوشو تعلق می گیرد.