کره جنوبی در طول سال های گذشته پیشرفت بسیار زیادی در هر حوزه علم و فناوری داشته و همین مسئله باعث انتخاب مهاجرت تحصیلی کره جنوبی می شود. دانشگاه های این کشور جزء دانشگاه های خوبی هستند که اعتبار بالایی نیز دارند و از استانداردهای بالایی برخوردار هستند. اکثر دوره های تحصیلی در کره جنوبی به زبان کره ای خواهد بود اما به این صورت نیست که هیچ دوره ای به زبان انگلیسی وجود نداشته باشد. برای مهاجرت تحصیلی کره جنوبی نیاز به ویزا و پذیرش نیز خواهید داشت که تهیه مدارک مورد نیاز برای پذیرش تحصیلی و همچنین اخذ ویزا جزئی از آن می باشد.