سیستم آموزشی کرواسی پیرو فرآند بولونیا می باشد که مطابق با آخرین سیستم های آموزشی در اتحادیه اروپا است. دوره های تحصیلی در مهاجرت تحصیلی کرواسی همانند سایر کشورها بررسی می شود. زبان تحصیل در کشور کرواسی به زبان انگلیسی می باشد که با پیشی گرفتن از کشورهای مختلف در خصوص ساختار آموزشی، میزان تقاضا برای ورود به کرواسی را دوچندان کرده است. هزینه های تحصیل مقرون به صرفه از مواردی می باشد که در باب اخذ ویزای تحصیلی این کشور زیبا حائز اهمیت است و توانسته رویه درخواست مهاجرت به کرواسی را برای متقاضیان خارجی نسبت به کشورهای اروپایی دیگر دوچندان نماید.