مهاجرت تحصیلی یونان به عنوان یک پل پیشرفت و ورود به اتحادیه اروپا شناخته می شود. شرایط تحصیل در کشور یونان اندکی با سایر کشورهای اروپایی متفاوت است. تحصیل در کشور یونان در مقطع کارشناسی 4 سال به طول خواهد انجامید و از همین رو تنها افرادی می توانند در مقطع کارشناسی ارشد در این کشور تحصیل کنند که در مقطع کارشناسی حداقل 4 سال به تحصیل پرداخته باشند و در غیر این صورت دوره های پیش نیاز برای دانشجویان در نظر گرفته می شود. تحصیل در یونان به دو زبان یونانی و انگلیسی امکان پذیر است. مهاجرت تحصیلی یونان برای بسیاری از مهاجرین این کشور به معنی ورود به بازار کار اتحادیه اروپا است و کمتر کسی پس از پایان تحصیل خود، برای زندگی در یونان اقدام می کند.