خوشبختانه به دلیل امضای تفاهم نامه بین سران دو کشور ایران و آذربایجان اتباع این دو کشور برای سفر توریستی نیاز به اخذ ویزای مسافرتی آذربایجان نخواهند داشت. البته یک تبعه خارجی برای ورود و اقامت کوتاه مدت در کشور آذربایجان باید ویزای مسافرتی آذربایجان را دریافت نماید. مدت زمانی که این ویزا به شما اجازه اقامت در کشور آذربایجان را می دهد 90 روز می باشد. در حال حاضر متقاضیان و مسافرینی که بصورت هوایی قصد سفر از ایران به آذربایجان را دارند نیاز به مراجعه به سفارت نداشته و می توانند ویزای خود را در فرودگاه باکو دریافت نمایند.