همانطور که از اسم آن مشخص است افراد برای سفرهای کوتاه مدت با هدفهای متفاوت اقدام به اخذ ویزای مسافرتی مینمایند، شما میتوانید با هدف شرکت در برنامه کاری یا آموزشی، بازدید از اقوام، گردش و یا اهداف کوتاه مدت (کمتر از 3 ماه) جهت ویزای مسافرتی آفریقای جنوبی اقدام نمایید. این نوع ویزا بیشترین درخواست را در میان انواع ویزاهای این کشور داراست که دلیل عمده آن نیز وجود مناطق و جذابیتهای توریستی و دیدنی این کشور می باشد. یکی از صنایعی که در زندگی امروزی سبب تزریق پول به آفریقا میشود رونق صنعت توریسم است. این کشور همچنان با طبیعت بکر و حیات وحش خود یکی از نقاط اعجاب انگیز دنیا محسوب میگردد که هر جهانگردی را مجاب به اخذ ویزای مسافرتی آفریقای جنوبی مینماید، شما با ویزای مسافرتی میتوانید برای مدت محدودی در این کشور اقامت کنید که البته این نوع اقامت موقت و کوتاه مدت است.