طبق معاهده کشورهای شنگن که کشور آلمان هم نیز عضو این حوزه می باشد شهروندان اروپایی کشورهای عضو این حوزه اجازه رفت و آمد آزادانه را بدون اخذ ویزا به آلمان دارند. شهروندان ایرانی جهت سفر کوتاه مدت به آلمان برای گردشگری و بازدید نیاز به اخذ ویزای مسافرتی آلمان دارند و باید مدارک لازم را تهیه و ارائه نمایند. مرسوم ترین ویزایی که به عنوان ویزای توریستی از سوی گردشگران درخواست می گردد ویزای تایپ C می باشد که با این ویزا هم می توان به آلمان هم به سایر کشورهای حوزه شنگن سفر نمود، حداکثر زمان ویزای مسافرتی آلمان برای 90 روز می باشد.