معمولاً شهروند یک کشور خارجی که مایل به سفر به ایالات متحده است، ابتدا باید برای اخذ ویزای مسافرتی آمریکا اقدام کند. ویزای «بازدید کننده» غیر مهاجر ایالات متحده به طور موقت برای تجارت، بازدید و گردش یا معالجه پزشکی (B-1) و یا ترکیبی از این ها (B-2) می باشد. اگر هدف از سفر بازدید از طبیعت، تفریح، جهانگردی، بازدید از دوستان یا اقوام، استراحت یا درمان پزشکی است ویزای (B-2) برای شما مناسب است. مدت اعتبار ویزای مسافرتی آمریکا 6 ماه است که در صورت تکمیل بودن مدارک اخذ ویزا و متناسب با شرایط فرد به سه شکل سینگل، دبل و مالتیپل صادر می گردد.