اگر به عنوان توریست از اروگوئه بازدید می کنید، برای رساندن خود به این کشور به ویزای مسافرتی اروگوئه نیاز دارید که موقتا برای 90 روز به شما داده می شود. اگر بخواهید ویزای خود را برای 90 روز دیگر تمدید کنید می توانید با پرداخت هزینه اضافی در هر اداره مهاجرتی، این کار را انجام دهید. هنگام خروج از کشور از طریق هوایی، مالیات خروج حدود 30$ (دلار) به شما تعلق می گیرد. در صورتی که شخصی مایل به تغییر ویزای مسافرتی اروگوئه از موقت به دائم باشد می تواند تا زمانی که بیش از 180 روز از اقامتش در آن کشور نگذشته، درخواست خود را به اداره مهاجرت ارائه دهد.