برای مسافرت به کشور اسلونی شما نیازمند به کسب ویزای شنگن هستید. جهت دریافت ویزای مسافرتی اسلوونی شما باید مدارکی همچون پاسپورت معتبر، بلیط برگشت سفر خود و تمکن مالی کافی را داشته باشید. چنانچه شما کارمند هستید و طالب اخذ ویزای مسافرتی اسلوونی میباشید، قرارداد کاری فعلی خود به همراه پرینت حساب 6 ماه اخیر را ارائه دهید. اگر کسب و کار شخصی دارید باید کپی جواز کسب و پرینت 6 ماهه حساب و مالیات های پرداختی خود را ارائه دهید. در صورت اشتغال به تحصیل باید گواهی اشتغال به تحصیل خود را از مدرسه یا دانشگاه مربوطه ارائه دهید و در آخر چنانچه بازنشسته هستید گواهی تامین اجتماعی خود را اعطا نمایید.