ویزای مسافرتی امارات با توجه به مدت زمان حضور در این کشور انواع مختلفی دارد. ویزای 48 ساعته با 48 ساعت زمان حضور و هزینه 10 هزار دلاری که قابل تمدید نیست. ویزای 96 ساعت با مدت زمان 4 روز از زمان ورود به کشور و هزینه حدودا 30 دلاری که قابل تمدید نیست. ویزای مسافرتی کوتاه مدت امارات (تک ورودی) با مدت زمان 30 روز از زمان ورود به کشور و قابل تمدید. ویزای توریستی کوتاه مدت (چند ورودی) با مدت زمان 30 روز از اولین ورود به کشور و قابل تمدید. ویزای توریستی بلند مدت (تک ورودی) با مدت زمان 90 روز از زمان ورود به کشور و قابل تمدید. ویزای توریستی بلند مدت چند ورودی با مدت زمان 90 روز از اولین ورود به کشور و قابل تمدید.