بسیاری از افرادی که برای مقاصد توریستی ویزای مسافرتی اندونزی را دریافت میکنند، با دیدن زیبایی های این کشور تمایل به کار و ادامه زندگی پیدا می کنند. برای اخذ ویزای مسافرتی اندونزی شما باید تمکن مالی خوبی داشته باشید تا بتوانید از پس هزینه های زندگی خود در طول 90 روز اقامتتان در این کشور بربیایید. علاوه بر این شما حتما باید بیمه مسافرتی به همراه پاسپورت معتبر با حداقل 2 صفحه خالی و 6 ماه اعتبار داشته باشید. مازاد بر این افراد باید ثابت کنند که فقط برای مقاصد توریستی و گشت و گذار وارد این کشور می شوند و قصد پناهندگی در این کشور را ندارند. (به عنوان مثال بلیط برگشت خود را ارائه دهند)