در سال های اخیر سختگیری زیادی برای اعطای ویزای مسافرتی انگلستان به ایرانیان اعمال شده و همین امر باعث شده است که صف طویلی برای اخذ ویزا ایجاد شود. در روند اخذ ویزای مسافرتی انگلستان عوامل متعددی تاثیر گذار هستند همچون سابقه سفر شنگن، ژاپن، آمریکا و ارائه حداقل 100 میلیون تومان تمکن مالی در حساب کوتاه مدت. برای اخذ ویزای توریستی انگلیس باید در یکی از سفارت های انگلیس در امارات، ترکیه یا تهران وقت بگیرید و هزینه آنلاین آن را پرداخت کنید. هزینه اخذ ویزای انگلیس 1200£ (پوند) است که چنانچه فرد دارای سابقه ریجکتی از سفارت انگلیس باشد باید 400£ (پوند) اضافه تر بپردازد.