افراد برای ورود به کشور اوکراین با مقاصد توریستی حتما باید ویزا اخذ کنند. ویزای مسافرتی اوکراین 3 نوع دارد، ویزای یک هفته ای، دو هفته ای و 90 روزه. مدارک لازم برای اخذ ویزای مسافرتی اوکراین عبارتست از داشتن گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، عکس 3 در 4 با پشت زمینه سفید، تکمیل فرم درخواست ویزا و پرداخت هزینه های مربوط به آن و داشتن تمکن مالی لازم مورد تایید سفارت اوکراین. در صورتی که تمامی مدارک مذکور آماده باشد، صدور ویزا 15 روز به طول می انجامد اما گاهی ممکن است تا 30 روز نیز زمان ببرد.