ویزای مسافرتی اکوادور 12-x نام دارد که اخذ آن به مثابه این است که فرد اجازه دارد به مدت 90 روز در کشور اکوادور اقامت داشته باشد. برای ورود به این کشور به عنوان توریست فرد باید پاسپورتی با حداقل اعتبار 6 ماه داشته باشد. علاوه بر این فرد حتما باید بلیط برگشت خود را به انضمام دیگر مدارک خود به سفارت ارائه دهد و تمکن مالی لازم برای زمان اقامت خود در این کشور نیز داشته باشد. اعتبار ویزای مسافرتی اکوادور 12 ماه است و فرد می تواند به مدت نهایتا 90 روز در این کشور اقامت داشته باشد. توریست هایی که وارد اکوادور می شوند حق کار در این کشور را ندارند و چنانچه متقاضی اشتغال در این کشور هستند باید دوباره به کشور خود برگردند و با پیشنهاد شغلی معتبر برای کار در اکوادور اقدام کنند.